ทำความสะอาดหลังก่อสร้างเสร็จที่ Sleep with Me @ป่าตอง
   
ทำความสะอาดหลังรีโนเวทที่ Merlin Beach Resort
 
   
Outsource Maid ทำความสะอาดแบบรายครั้ง
ที่ร้าน B Cat Cafe
   
Big Cleaning ร้านขายยาหลังตกแต่งเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเปิดให้บริการ
   
งานทำความสะอาดโรงแรมของที่
Chalong Miracle Lakeview
   
งานทำความสะอาดโรงแรมของที่
Chalong Beach Hotel
   
Outsource Maid ทำความสะอาดแบบประจำที่
Smart Gym Fitness
   
Big Cleaning ร้านไอศครีมหลังตกแต่งเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเปิดให้บริการ
   
ทำความสะอาดบ้านพักอาศัยหลังก่อสร้างเสร็จ
@ สุพิชฌาย์ เกาะสิเหร่
   
ทำความสะอาดหลังก่อสร้างเสร็จ
   
Outsource Maid งานทำความสะอาดแบบ
รายสัปดาห์ ม.พนาสนธิ์ ไพรเวท การ์เด้น โฮม
   
ทำความสะอาดหลังก่อสร้างเสร็จ ที่การไฟฟ้าป่าตอง
   
CSR งานทำความสะอาดด้วยจิตอาสา
   
วันหลวงปู่สุภา งานทำความสะอาด
เพื่อให้สามเณรภาคฤดูร้อนมานั่งสมาธิ
   
วันหลวงปู่สุภา งานทำความสะอาด
เพื่อให้สามเณรภาคฤดูร้อนมานั่งสมาธิ
   
วัดหลังศาล งานทำความสะอาด
เพื่อเตรียมพื้นสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
   
วัดหลังศาล งานทำความสะอาด
เพื่อเตรียมพื้นสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
   
วัดวิชิตสังฆาราม งานทำความสะอาดศาลา
   
วัดวิชิตสังฆาราม งานทำความสะอาดศาลา
Copyright © 2015 PhuketMasterClean. All Rights Reserved